Dawne nowomiejskie hotele

Artykuły » Dawne nowomiejskie hotele

Niezależnie od epoki celem podróżowania pozostawał zawsze handel oraz względy religijne. Istniały szlaki handlowe np. bursztynowy oraz znane miejsca kultu religijnego np. Łąki Bratiańskie. Zarówno kupcy jak i pielgrzymi byli zmuszeni zaznać odpoczynku po trudach podróży. Początkowo bezpłatnego schronienia wędrowcom udzielały klasztory. W późniejszym czasie funkcję tę zaczęły pełnić karczmy, oberże i gospody, które odpłatne usługi świadczyły praktyczne w niezmienionej formie, aż do końca XVII wieku. Karczmy ze względu na swoją rolę (udzielały schronienia również posłańcom królewskim) posiadały liczne przywileje. W Statucie Wiślickim Kazimierza Wielkiego pojawił się zapis „aby karczmarzom nikt gwałtu czynić nie śmiał”. Karczmy oprócz izby szynkowej i pokoi posiadały wozownie i stajnie.

W Nowym Mieście, które od średniowiecza było ośrodkiem handlowym odbywały się liczne targi i jarmarki. Na ośmiodniowe jarmarki płótna przyjeżdżali z odległych miejscowości handlarze i kupcy, którym należało zapewnić nocleg i wyszynk. Z zapisków prasowych dotyczących Nowego Miasta wynika, że w 1867 roku jednym z właścicieli oberży był niejaki Tracki. W 1872 roku pojawia się również nazwisko Aronsohn (?)  jako właściciela nowomiejskiego hotelu.

Koniec XIX i początek XX wieku to czas kiedy pojawiła się nowa kategoria wędrowca – podróżującego dla przyjemności – wówczas to hotele zaczęły powstawać na masową skalę. W hotelach, przy których istniały sale balowe, restauracje i cukiernie kwitło także życie towarzyskie.

Na początku XX wieku w Nowym Mieście (wówczas Neumark Westpreussen) funkcjonowało już kilka hoteli między innymi: Hotel Landshut należący do rodziny Landshut. Przez pewien czas właścicielem tego hotelu był Franz Lindemann. Reprezentacyjny charakter miał znajdujący się przy Promenadzie (dzisiejsza ulica 3 Maja) Hotel Kronprinz, przypominający nieco arystokratyczny pałac. Jego właścicielem był Otto Klose. Na nowomiejskim rynku funkcjonowały również Hotel Nord (obecnie w tym miejscu mieści się Starostwo Powiatowe) oraz Hotel de Rome przy wschodniej pierzei Rynku.

Dariusz Andrzejewski